#

"ca sĩ kyo york" - Vy Oanh, Quang Dũng và dàn sao Việt xót xa khi Kyo York báo tin bố qua đời