"cá đuối" - Sinh con đồng trinh là gì? Tại sao cá đuối có thể sinh con mà không cần giao phối?

Sinh con đồng trinh là gì? Tại sao cá đuối có thể sinh con mà không cần giao phối?

1 tuần trước
Kì lạ 1 số loài động vật có thể có khả năng sinh con mà không cần con đực. Tại sao lại như vậy? Con người có thể sinh sản vô tính hay không?