"bùi quỳnh hoa" - Bị Nam Em chỉ thẳng tên tố chơi xấu, Bùi Quỳnh Hoa có phản ứng không ngờ