"bụi mịn" - Thủ đô Hà Nội đang ô nhiễm thứ mấy thế giới? 1 huyện miền Bắc có chỉ số ô nhiễm kịch khung

Thủ đô Hà Nội đang ô nhiễm thứ mấy thế giới? 1 huyện miền Bắc có chỉ số ô nhiễm kịch khung

5 tháng trước
Sáng 30/11, Hà Nội và một số tỉnh thành miền Bắc tiếp tục xảy ra tình trạng ô nhiễm. Trong đó, một huyện thậm chí còn có chỉ số ở mức kịch khung.