"bóng tuyết" - Bông tuyết lớn nhất thế giới từng ghi nhận là bao nhiêu? Giới khoa học 'đau đầu' trước kích thước siêu khủng

Bông tuyết lớn nhất thế giới từng ghi nhận là bao nhiêu? Giới khoa học 'đau đầu' trước kích thước siêu khủng

5 tháng trước
Bông tuyết lớn nhất bạn từng nhìn thấy có kích thước bao nhiêu, cho tới hiện tại các nhà khoa học vẫn 'đau đầu' tìm ra 'số đo' thật sự của bông tuyết,