#

"bóng đá châu âu" - Các Bài viết về bóng đá châu âu

Bóng đá châu Âu đứng trước quyết định chưa từng có vì dịch Covid-19

Bóng đá châu Âu đứng trước quyết định chưa từng có vì dịch Covid-19

(Techz.vn) Dịch Covid-19 khiến bóng đá châu Âu đứng trước quyết định chưa từng có. Hủy mùa giải, chấp nhận thiệt hại hoặc phải có phương thức mới.