"bộ trưởng bộ công an" - Người giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lâu nhất ở Việt Nam, từng đeo 17 quả lựu đạn lao vào địch

Người giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lâu nhất ở Việt Nam, từng đeo 17 quả lựu đạn lao vào địch

4 tuần trước
Vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại vị lâu nhất ở Việt Nam xuất thân trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Ông là vị tướng trưởng thành qua chiến đấu, được đánh giá là người chỉ huy quân đội mẫu mực.