#

"bố đàm vĩnh hưng" - Danh tính người bố bị Đàm Vĩnh Hưng xa cách, căm giận suốt hàng chục năm trời