#

"bình định" - Bình Định mất 2 trụ cột sau trận hòa 'nhiều tranh cãi' với HAGL