"bình cổ kỳ lân" - Người nông dân vào hang bắt cáo nhặt được bình cổ bằng đồng, đào bên dưới là cả kho báu 2.500 năm, 1 món đã 3 tỷ đồng

Người nông dân vào hang bắt cáo nhặt được bình cổ bằng đồng, đào bên dưới là cả kho báu 2.500 năm, 1 món đã 3 tỷ đồng

5 tháng trước
Tất cả số đồ cổ đào được ở vị trí người nông dân tìm thấy chiếc bình bằng đồng có giá trị lịch sử và giá trị vật chất vô cùng lớn.