"biệt động sài gòn" - Nữ biệt động Sài Gòn chuyên ám sát tướng lính Mỹ trên phố, là 'bóng ma' nỗi khiếp sợ của quân địch