#

"biến cố" - Các Bài viết về biến cố

Bê bối tình cảm đẫm máu của công chúa nhà Đường và đệ tử Đường Tăng

Bê bối tình cảm đẫm máu của công chúa nhà Đường và đệ tử Đường Tăng

(Techz.vn) Vì quá si mê nhau mà đệ tử Đường Tăng và Cao Dương công chúa đã bất chấp mọi khuôn phép đạo đức để vụng trộm.