#

"bí mật của phi nhung" - Hơn 1 năm cố ca sĩ Phi Nhung ra đi, ‘bản sao’ đặc biệt vẫn được gia đình trân trọng