#

"bị cô lập" - CĐM tranh cãi kịch liệt khi con gái Thủy Tiên bị lôi vào tranh cãi, bạn bè cô lập