"bhx the" - Việt Nam lần đầu có 7 trường lọt top Đại học tốt nhất thế giới, bất ngờ cái tên ở vị trí cao nhất

Việt Nam lần đầu có 7 trường lọt top Đại học tốt nhất thế giới, bất ngờ cái tên ở vị trí cao nhất

7 tháng trước
Công bố mới đây của THE cho biết Việt Nam lần đầu tiên có đến 7 đại diện lọt vào BXH Đại học tốt nhất thế giới. Đây là số lượng lớn nhất từ trước đến nay của nước ta.