#

"bệnh nhân bị ngộ độc botulinum" - Bất ngờ kết quả xét nghiệm mẫu chả lụa vụ ngộ độc botulinum, tình hình 3 bệnh nhi hiện tại thế nào?