"bệnh hiếm" - Gia đình 7 người suốt 20 năm không ra khỏi cửa, hàng xóm rụng rời tay chân khi lén nhìn vào trong

Gia đình 7 người suốt 20 năm không ra khỏi cửa, hàng xóm rụng rời tay chân khi lén nhìn vào trong

2 tháng trước
Qua khe cửa nhỏ, người hàng xóm sửng sốt khi thấy một vật thể đang bò dưới đất. Căn nhà này là nơi cư trú của 8 người, nhưng suốt 20 năm qua không ai nhìn thấy họ ra ngoài.