#

"beijing u5 plus" - 'Đàn em' của Beijing X7 mở bán tại đại lý Việt với giá 508 triệu, đối đầu Kia K3