#

"bảo bảo" - Bố ruột sao nhí Gạo Nếp Gạo Tẻ vừa qua đời công bố sự thật liên quan đến Trấn Thành, Thúy Ngân