#

"bạn thân long nhật" - Long Nhật đặt di ảnh, thờ cúng 1 sao nam ở nhà riêng, thề độc khi bị đồn thổi về mối quan hệ