#

"bán kết c1" - Lỡ hẹn chung kết C1, Pep Guardiola khiển trách học trò