#

"bà xã mạnh trường" - Đang đóng cặp với DV trẻ , Mạnh Trường có động thái đặc biệt với vợ, chuẩn 'chồng quốc dân'