#

"bá hồng" - Đàm Vĩnh Hưng chơi lớn, gom góp 300 triệu phẫu thuật cho chàng khiếm thị