#

"aston martin valhalla" - Dân tình râm ran tin đồn ông Đặng Lê Nguyên Vũ sắp có thêm siêu xe, chính chủ phản ứng thế nào?