#

"Aston Martin" - Hé lộ bộ sưu tập siêu xe hàng nghìn tỷ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ