#

"asiad 2023" - ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải Thế giới sau ASIAD 2023, chủ công Trần Thị Thanh Thúy gặp khó