"Asahi" - Người Nhật tranh mua lại bia Sài Gòn với giá 2 tỷ USD

Người Nhật tranh mua lại bia Sài Gòn với giá 2 tỷ USD

8 năm trước
(Techz.vn) Liệu Công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) sẽ thuộc về người Nhật hay một nhà đầu tư nước ngoài nào khác?