"anh hùng la văn cầu" - Vị đại tá duy nhất được chọn đặt tên đường khi còn sống, được đưa vào sách giáo khoa ở Việt Nam

Vị đại tá duy nhất được chọn đặt tên đường khi còn sống, được đưa vào sách giáo khoa ở Việt Nam

1 tháng trước
Tên của người anh hùng này được chọn đặt cho trường học và đường phố ở Việt Nam khi còn sống. Trong quá khứ, ông gắn với câu chuyện nổi tiếng khi dũng cảm ôm bộc phá, chặt cánh tay bị thương trên chiến trường.