#

"ân nhân của đàm vĩnh hưng" - Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ 'ân nhân', danh tính khiến CĐM ngỡ ngàng