"Acer" - Acer công bố Laptop chơi game mới Nitro 17 với Bộ xử lý Intel Core thế hệ 14 mới nhất và GPU Laptop NVIDIA GeForce RTX 4

Acer công bố Laptop chơi game mới Nitro 17 với Bộ xử lý Intel Core thế hệ 14 mới nhất và GPU Laptop NVIDIA GeForce RTX 4

2 tháng trước
Acer hôm giới thiệu chiếc laptop chơi game Acer Nitro 17 (AN17-72), mở khóa hiệu suất mới cùng các tính năng cần thiết cho việc chơi game và đa nhiệm khi di chuyển.