#

"abe shinzo bị bắn" - Hé lộ mưu đồ của kẻ ám sát với ông Abe Shinzo: Thù hận nhiều năm