"windows phone" - Kho ứng dụng của Window Phone sẽ chính thức dừng hoạt động từ tháng 12/2019

Kho ứng dụng của Window Phone sẽ chính thức dừng hoạt động từ tháng 12/2019

5 năm trước
(Techz.vn) Microsoft đã quyết định sẽ dừng hoàn toàn mọi sự hỗ trợ cho các thiết bị chạy trên nền tảng Windows Phone.