#

"windows phone" - Kho ứng dụng của Window Phone sẽ chính thức dừng hoạt động từ tháng 12/2019