"5gigagreen" - Huawei đóng góp 3 sáng kiến 5GigaGreen mới nhất cho ATC 2023

Huawei đóng góp 3 sáng kiến 5GigaGreen mới nhất cho ATC 2023

9 tháng trước
Tại Hội nghị quốc tế về các Công nghệ Truyền thông tiên tiến 2023 (Advanced Technologies for Communications – ATC 2023) diễn ra tại Đà Nẵng, ông Toby Yu - Chuyên gia cấp cao Dòng sản phẩm 5G của Huawei đã chia sẻ về xu hướng phát triển 5GigaGreen đang được cả thế giới quan tâm.