#

"4 inch" - Xiaomi Mix Fold 2 sẽ chỉ dày 5,4mm khi mở ra và có trọng lượng nhẹ hơn cả điện thoại bình thường