#

"39 thi thể trong container ở anh" - Các Bài viết về 39 thi thể trong container ở anh

Rợn người dòng trạng thái cuối cùng của cô gái Việt nghi nghi tử vong trong thùng container tại Anh

Rợn người dòng trạng thái cuối cùng của cô gái Việt nghi nghi tử vong trong thùng container tại Anh

(Techz.vn) – P.T.T.M được cho là một trong 39 nạn nhân xấu số trong thùng container được phát hiện ở Anh.