#

"200w" - Bộ sạc 200W của Realme xuất hiện trước thời điểm công bố