#

"200 tỉ USD" - Các Bài viết về 200 tỉ USD

Apple sẽ bỏ 200 tỉ USD mua lại Disney?

Apple sẽ bỏ 200 tỉ USD mua lại Disney?

(Techz.vn) Theo một số nguồn tin, Apple đang chuẩn bị bỏ khoảng 200 tỉ USD để mua lại hãng Disney nhằm muốn mở rộng thêm hoạt động trong lãnh vực truyền thông, nội dung và giải trí.