Đời sống

Những vị tướng mạnh nhất thời Tam Quốc, bất ngờ trước vị trí số 1 không phải là Lã Bố, Triệu Vân?

Những vị tướng mạnh nhất thời Tam Quốc, bất ngờ trước vị trí số 1 không phải là Lã Bố, Triệu Vân?

Không phải Triệu Vân, Quan Vũ, ai là người đứng đầu bảng xếp hạng mạnh nhất trong Tam quốc chí?

Theo Tam quốc diễn nghĩa, những vị tướng mạnh nhất gồm có Lã Bố, Triệu Vân, Điển Vi, Quan Vũ, Mã Siêu và Trương Phi. Tuy nhiên, trong Tam quốc chí do sử gia Trần Thọ biên soạn, đã có sự thay đổi vị trí và thậm chí là các vị tướng.

Trong bảng xếp hạng này top 8 vị tướng mạnh nhất lại không hề có tên của Lã Bố, Triệu Vân. Vậy đâu mới là những vị tướng mạnh nhất trong bảng xếp hạng Tam quốc chí?

Tào Chương

Theo Tam quốc chí, Tào Chương tự Tử Văn, là con trai thứ hai của Ngụy Vũ vương Tào Tháo và Biện phu nhân, em cùng mẹ của Ngụy Văn Đế Tào Phi. Trong số những người con của Tào Tháo, Tào Chương là người có năng lực quân sự và võ nghệ giỏi nhất. Ông là người có sức khỏe hơn người, có thể tay không đánh được mãnh thú. Xét về sức mạnh, Tào Chương có thể sánh với Hứa Chử, Điển Vi, nếu đấu với 2 người này, khó có thể nói ai thắng ai thua. Do đó, Tào Chương được tạm xếp hạng 1 trong bảng danh sách này.

Trương Liêu

Theo Tam quốc chí, Trương Liêu tự là Văn Viễn, ông là danh tướng phục vụ chính quyền nhà Tào Ngụy vào thời Tam Quốc. Sở dĩ Trương Liêu được xếp hạng 2 là bởi Tào Tháo đánh giá thực lực của ông cao hơn Quan Vũ. Tào Tháo cho rằng chiến công của Trương Liêu trong việc chặt đầu Đạp Đốn lớn hơn nhiều so với việc Quan Vũ giết Nhan Lương.

Hứa Chử

Hứa Chử, tên tự là Trọng Khang, là công thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc. Theo Tam quốc chí, Hứa Chử bình sinh có sức vóc hơn người, tinh thần gan dạ ít ai theo kịp.

Bàng Đức

Bàng Đức, tự là Lệnh Minh là viên võ tướng Tây Lương (phục vụ dưới trướng của Mã Đằng, Mã Siêu). Trong trận chiến Đồng Quan, Bàng Đức luôn là viên tướng dũng mãnh của quân Tây Lương, ông luôn là người xung phong đi đầu trong các trận đánh và là viên tướng chủ lực của quân Tây Lương.

Trương Phi

Trương Phi, tự Ích Đức, là danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Theo trang Qulishi, chiến công hiển hách nhất của Trương Phi có lẽ là lần ông dùng một tiếng thét dọa lui quân Tào ở cầu Trường Bản. Khi đó, Trương Phi một mình một ngựa đứng trên cầu hét lớn: "Ta là Trương Dực Đức, người nước Yên. Ai dám cùng ta quyết trận sinh tử".

Quan Vũ

Quan Vũ hay Quan Công, tự Vân Trường, là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc. 

Quan Vũ được các sử gia đánh giá là vị tướng có tài năng, võ nghệ dũng mãnh, được nhận xét là "sức địch vạn người, hổ thần một thời, có phong độ quốc sĩ", "có tài và có nghề".

Thái Sử Từ

Thái Sử Từ là tướng cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc. Chiến tích nổi bật nhất trong cuộc đời của nhân vật này chính là trận đại chiến ba trăm hiệp giữa ông và Tiểu bá vương võ lực xuất chúng Tôn Sách bất phân thắng bại. 

Cam Ninh

Cam Ninh, tự là Hưng Bá, là tướng nhà Đông Ngô thời Tam Quốc. Từ trẻ, Cam Ninh là người có sức vóc, thích giao du làm điều nghĩa hiệp.

Trong trận đại chiến Xích Bích, chiến tích của Cam Ninh cũng vô cùng xuất sắc, thậm chí còn có ý kiến cho rằng công lao của ông còn lấn át cả oai phong của lão tướng Hoàng Cái.