#

"Youtuber." - Batmobile - siêu xe của Batman gặp nạn ở Pháp, rơi rụng phần đầu