#

"yaya trương nhi" - Các Bài viết về yaya trương nhi

Lương Bằng Quang tung hình ôm Ngân 98 với 'bàn tay hư', 'dằn mặt' người yêu cũ vì bám 'dai như đĩa'

Lương Bằng Quang tung hình ôm Ngân 98 với 'bàn tay hư', 'dằn mặt' người yêu cũ vì bám 'dai như đĩa'

(Techz.vn) Đăng ảnh tình tứ với Ngân 98, Lương Bằng Quang vẫn không quên 'dằn mặt' người yêu cũ .