#

"yamaha grande fashion show" - Ninh Dương Lan Ngọc và Trịnh Thăng Bình bùng nổ cảm xúc tại Yamaha Grande Fashion Show Hà Nội