#

"yamaha 135lc fi" - Yamaha 135LC Fi ra mắt bản đặc biệt với giá 48 triệu đồng