#

"xr20" - Nokia và Zeiss sẽ sớm dừng hợp tác, mối quan hệ biểu tượng một thời sắp biến mất?