"xổ số" - Người đàn ông 15 năm sống dưới gầm cầu để nghiên cứu quy luật xổ số và dự định xuất bản sách