#

"Xilinx" - Sau lệnh cấm của Mỹ, doanh số smartphone Huawei vẫn vượt Apple