#

"xiaomi smartband 7 pro" - Ấn tượng ban đầu Xiaomi Smart Band 7 Pro: Thiết kế lạ mắt, màn hình đẹp, có GPS, giá chỉ 1.4 triệu