#

"xiaomi smart band 7" - Trên tay, trải nghiệm nhanh Xiaomi Smart Band 7: Có 120 chế độ luyện tập, pin dùng 14 ngày