#

"xiaomi pop run" - Nâng tầm chất lượng sống cùng hoạt động chạy bộ Xiaomi POP Run 2022

  • Nâng tầm chất lượng sống cùng hoạt động chạy bộ Xiaomi POP Run 2022
    Nâng tầm chất lượng sống cùng hoạt động chạy bộ Xiaomi POP Run 2022

    (Techz.vn) Với tôn chỉ không ngừng hướng đến chất lượng sống tốt hơn, Xiaomi, công ty sản xuất điện tử tiêu dùng và thiết bị thông minh hàng đầu thế giới, tiếp tục khuyến khích cộng đồng Xiaomi Fans cùng nhau nâng cao sức khỏe thông qua hoạt động chạy bộ thường niên Xiaomi POP Run 2022.