"xiaomi 14" - Đây là quái vật Android, nuốt chửng cả iPhone 15 lẫn Galaxy S24, rẻ ngang vua tầm trung Galaxy A55

Đây là quái vật Android, nuốt chửng cả iPhone 15 lẫn Galaxy S24, rẻ ngang vua tầm trung Galaxy A55

2 ngày trước
Trong khi cả iPhone 15 và Galaxy S24 vẫn là những mấu máy cao cấp đắt giá trên thị trường, Xiaomi 14 với tư cách là đối thủ của cả hai hiện đang hạ giá rất mạnh thậm chí ngang Galaxy A55.