"xiaomi 13 ultra" - 'Ông kẹ' giá rẻ của Galaxy S23 Ultra chính thức ra mắt quốc tế, màn hình đẹp hơn iPhone 14 Pro Max

'Ông kẹ' giá rẻ của Galaxy S23 Ultra chính thức ra mắt quốc tế, màn hình đẹp hơn iPhone 14 Pro Max

9 tháng trước
Hôm nay, Xiaomi đã xác nhận việc đưa chiếc smartphone khiến cả Galaxy S23 Ultra lẫn iPhone 14 Pro Max đứng hình vì trang bị đã chuẩn bị ra mắt quốc tế.